Een bedankje aan alle vrijwilligers die de afgelopen dagen hebben meegeholpen met het opbouwen van de tent. Het ziet er weer schitterend uit. Klaar om te feesten........ZOMERFEESTEN!!!